Ứng dụng cho đầu bếp

Lấy đau ngoài công thức chi phí. Thời gian để đếm hàng tồn kho. Không có lỗi khi đặt hàng thành phần.

A screenshot of Fillet on an iPhone and an iPad demonstrating the Photos feature.

Câu chuyện thành công

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

Ba mươi năm trước, Nogherazza được thành lập tại Belluno Dolomites. Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, ba người bạn suốt đời đã tiếp quản quản lý. Những người bạn này là Luigi, Daniele và Giovanni.

Xem toàn bộ câu chuyện

100.000 nhà bếp, trên khắp thế giới

Tham gia hàng ngàn doanh nghiệp tin tưởng Fillet

Nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh, quán cà phê, đầu bếp tư nhân, người cung cấp thực phẩm, nhà máy bia, trường ẩm thực, nhà hoạch định sự kiện, xe tải thực phẩm, giường ngủ và bữa sáng, nhà sản xuất đặc sản, v.v.