#

Tính toán chi phí

Tính chi phí sản xuất cho công thức nấu ăn và mặt hàng của bạn để bán.

Tìm hiểu thêm

Hàng tồn kho và đặt hàng

Gửi đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp của bạn. Quản lý các thành phần trong kho của bạn.

Tìm hiểu thêm
Prepare items for sale.

Chuẩn bị các mặt hàng để bán

Xem chi phí so với lợi nhuận. Hãy sẵn sàng để bán sản phẩm của bạn.

Tìm hiểu thêm