#

Llogaritja e kostos

Llogaritni kostot e prodhimit për recetat dhe artikujt tuaj për shitje.

Mëso më shumë

Inventar dhe porositje

Dërgoni porosi te furnitorët tuaj. Menaxhoni përbërësit në inventarin tuaj.

Mëso më shumë
Prepare items for sale.

Përgatitni artikuj për shitje

Shihni kostot kundrejt fitimeve. Bëhuni gati për të shitur produktet tuaja.

Mëso më shumë