Stanovenie cien

Vyberte plán na základe vášho používania alebo veľkosti tímu.

Okamžitý prístup. Bez záväzku. Zmeňte svoj plán kedykoľvek.

Vyberte fakturačný cyklus

Malý

30 USD/mesiac

(Získajte 2 mesiace zadarmo)

Určené pre 1 osobu
Úplný prístup ku všetkým funkciám
Pristupujte k svojim údajom z akéhokoľvek zariadenia so systémom iOS alebo Android alebo z ľubovoľného webového prehliadača.

Stredná

60 USD/mesiac

(Získajte 2 mesiace zadarmo)

Najpopulárnejší
Neobmedzený počet členov tímu
Úplný prístup pre všetkých členov
Údaje zdieľané s celou organizáciou

Spravujte prístup k údajom

Okamžite odstráňte člena tímu z vašej organizácie a zrušte jeho prístup k údajom vašej organizácie.

Veľký

60 USD/mesiac

(Získajte 2 mesiace zadarmo)

API prístup
Podpora integrácie
Značkový portál

Technická podpora

Vyberte menu