#

Výpočet

Vypočítajte výrobné náklady pre svoje recepty a položky na predaj.

Uč sa viac

Inventár a objednávanie

Pošlite objednávky svojim dodávateľom. Spravujte prísady vo vašom inventári.

Uč sa viac
Prepare items for sale.

Pripravte položky na predaj

Pozri náklady verzus zisky. Pripravte sa na predaj svojich výrobkov.

Uč sa viac