=

Vlastnosti

Kalkulácia nákladov

Pozrite si mzdové náklady a náklady na jedlo pre recepty a položky menu.

Uč sa viac

Inventár

Aktualizujte inventár skenovaním čiarového kódu, aj keď ste offline.

Uč sa viac

objednávky

Posielajte objednávky viacerým dodávateľom súčasne.

Uč sa viac

Výživa

Pozrite si výživu receptov a položiek ponuky pre 38 živín.

Uč sa viac

Importujte údaje o cene

Importujte údaje o cene zo súboru uloženého vo vašom zariadení.

Uč sa viac

Fillet tímy

Zdieľajte údaje v rámci organizácie, spravujte členov tímu a ďalšie.

Uč sa viac

Layers

Pozrite si reťazec vzťahov od najnižšej úrovne (komponent) po najvyššiu úroveň (vybraný objekt).

Uč sa viac

Štítky

Vytvorte štítky krajiny pôvodu pre potravinárske výrobky. Pripravte sa na predaj spotrebiteľom v obchodoch, na trhoch alebo online. Uchovávajte záznamy v súlade so zákonmi o označovaní potravín.

Uč sa viac

Fillet Origins

Fillet Origins vám pomáha spravovať údaje o krajine pôvodu v rámci rôznych výrobných vstupov, procesov a výstupov.

Uč sa viac
A photo of food preparation.