Produkt

Označení země původu

11. srpna 2023

Tuto funkci dnes vydáváme, abychom našim zákazníkům pomohli dodržet stále složitější požadavky na označování potravin v Austrálii, Evropské unii, Japonsku a Spojených státech.

V tomto počátečním vydání budete moci zadat zemi původu pro vaše ingredience a zobrazit zemi původu pro vaše recepty a položky menu.

Kromě toho také představujeme Layers: novou funkci, která vám pomůže pochopit a vizualizovat hierarchii komponent uvnitř receptů a položek menu.

Tyto funkce jsou aktuálně ve fázi technologického náhledu.

Plánujeme je zpřístupnit jako součást našeho nového modulu Fillet Origins , který se bude prodávat samostatně.

To, co dnes vydáváme, je jen začátek našeho vývoje v tomto směru.

Věříme v transparentnost a sledovatelnost v globálním potravinovém dodavatelském řetězci a budeme i nadále budovat ty nejlepší nástroje, které pomohou našim zákazníkům, kteří sdílejí naši vizi.