=

Funkce

Kalkulace nákladů

Zobrazte mzdové náklady a náklady na jídlo pro recepty a položky menu.

Zjistěte více

Inventář

Aktualizujte zásoby naskenováním čárového kódu, i když jste offline.

Zjistěte více

Objednávky

Odesílejte objednávky více dodavatelům současně.

Zjistěte více

Výživa

Prohlédněte si výživu receptů a položek menu pro 38 živin.

Zjistěte více

Importujte údaje o ceně

Importujte údaje o ceně ze souboru uloženého ve vašem zařízení.

Zjistěte více

Fillet týmy

Sdílejte data v rámci organizace, spravujte členy týmu a další.

Zjistěte více

Layers

Prohlédněte si řetězec vztahů od nejnižší úrovně (komponenta) po nejvyšší úroveň (vybraný objekt).

Zjistěte více

Štítky

Vytvořte štítky země původu pro potravinářské výrobky. Připravte se na prodej spotřebitelům v obchodech, na trzích nebo online. Uchovávejte záznamy, abyste dodrželi zákony o označování potravin.

Zjistěte více

Fillet Origins

Fillet Origins vám pomůže spravovat data o zemi původu v rámci různých výrobních vstupů, procesů a výstupů.

Zjistěte více
A photo of food preparation.