#

Do more

Fillet Teams

Add and remove team members with one click. Sync and share data to work together conveniently. Get the most up-to-date data from everyone in your team.

Learn more

Nutrition

Set up nutrition information for ingredients and Fillet calculates nutrition for your products and recipes, automatically.

Learn more

Import Price Data

Import Price Data is a tool that helps you to import large amounts of price data quickly.

Learn more
#

Do more with Pro

Fillet Origins

See Country of Origin for recipes and menu items. Enter the Country of Origin for each ingredient.

Learn more

Labels

Keep records to comply with food labelling laws. For each menu item, see the different label options and download assets to use as labels.

Learn more

Layers

View the chain of relationships from the lowest level (the component) to the top level (the selected object).

Learn more

सफलताका कथाहरू

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

तीस वर्ष पहिले, नोर्ग्राजा बेलना डल्मोम्स मा स्थापना भएको थियो। वर्षौं सँगै काम गरिसकेपछि, तीन जीवन-साथीहरूले व्यवस्थापन गरे। यी साथीहरू लुइगी, डानिल र गियोभननी हुन्।

पूर्ण कथा हेर्नुहोस्

100,000 kitchens, around the world

Fillet लाई विश्वास गर्ने हजारौं व्यवसायहरूमा सामेल हुनुहोस्

रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू, पकाउहरू, क्याफेहरू, निजी शेफहरू, निजी कर्मचारीहरू, घटना ट्रकहरू, खाद्य ट्रकहरू, खाद्य ट्रकहरू, र अधिक।