Pengiraan kos

Gunakan Fillet untuk mengira kos pengeluaran berubah bagi setiap resipi dan item menu.

Gunakan Fillet untuk mengira kos pengeluaran berubah bagi setiap resipi dan item menu.


Kira kos makanan dan kos buruh

Fillet mengira jumlah kos makanan dan jumlah kos buruh setiap resipi dan item menu berdasarkan komponen dan langkah penyediaannya.


Bagaimanakah kos makanan dikira?

Fillet menggunakan bahan, resipi, item menu dan harga anda untuk mengira kos makanan.

Masukkan satu atau lebih harga untuk setiap bahan. Fillet menggunakan harga terendah yang tersedia, atau harga pilihan yang anda tentukan, untuk mengira kos makanan bagi setiap ramuan.

Nyatakan ketumpatan bahan. Fillet secara automatik menukar antara unit ukuran yang berbeza dan boleh melakukan penukaran jisim kepada volum.

Tetapkan bahagian yang boleh dimakan bagi setiap ramuan untuk membuat pengiraan kos makanan lebih tepat.


Bagaimanakah kos buruh dikira?

Masukkan langkah penyediaan anda dan nyatakan kos sejam untuk setiap aktiviti. Fillet mengira tempoh masa dan kos buruh untuk setiap resipi dan item menu.


Resipi skala

Kira kos pengeluaran berubah berdasarkan saiz kelompok. Besarkan atau kecilkan resipi berdasarkan faktor skala. Pratonton cara saiz kelompok mempengaruhi kos setiap komponen.


Gunakan sub-resipi

Gunakan semula resipi yang sama di beberapa tempat. Kemas kini sub-resipi sekali untuk melihat perubahan serta-merta ditunjukkan dalam semua resipi dan item menu yang mengandunginya.

Ini adalah ciri yang sangat berkuasa yang menjimatkan masa anda dan mengelakkan kesilapan.


Bagaimanakah sub-resipi berfungsi?

Apabila anda menukar sub-resipi seperti "kerak pai", kos dikemas kini secara automatik untuk anda dalam semua resipi dan item menu yang mengandunginya seperti "pai epal", "pai labu" dan "pai blueberry".

A photo of food preparation.