#

Proračun troškova

Izračunajte troškove proizvodnje za svoje recepte i predmete na prodaju.

Nauči više

Inventar i naručivanje

Pošaljite narudžbe svojim dobavljačima. Upravljajte sastojcima u vašem inventaru.

Nauči više
Prepare items for sale.

Pripremite predmete na prodaju

Pogledajte troškove u odnosu na profit. Pripremite se za prodaju svojih proizvoda.

Nauči više