Produkt

Ursprungslandsmärkning

11 augusti 2023

Vi släpper den här funktionen idag för att hjälpa våra kunder att hålla sig kompatibla med allt mer komplexa krav på livsmedelsmärkning i Australien, EU, Japan och USA.

I den här första versionen kommer du att kunna ange ursprungslandet för dina ingredienser och se ursprungslandet för dina recept och menyalternativ.

Dessutom introducerar vi också Layers: en ny funktion som hjälper dig att förstå och visualisera hierarkin av komponenter i recept och menyalternativ.

Dessa funktioner är för närvarande i teknikförhandsgranskningsstadiet.

Vi planerar att göra dem allmänt tillgängliga som en del av vår nya Fillet Origins modul som kommer att säljas separat.

Det vi släpper idag är bara början på vår utveckling i denna riktning.

Vi tror på transparens och spårbarhet i den globala livsmedelsförsörjningskedjan och kommer att fortsätta att bygga de bästa verktygen för att hjälpa våra kunder som delar vår vision.