#

Fotos

Gardar fotos para receitas, elementos do menú e ingredientes. Crear fotos de referencia como guías para técnicas de preparación, chapa, envasado e moito máis. Ver unha foto de ingrediente como referencia ao buscala no seu stockroom.

Dispoñible en iOS e Android.

How it works

Cando crea unha foto, sincronízase automaticamente con todos os outros dispositivos. Se tes un plan de equipo, todos os membros da organización teñen acceso a fotos gardadas.

Lista de todos os ingredientes

Consulte todos os ingredientes contidos nun elemento de menú ou receita. Verifique a lista de ingredientes para os seus produtos e elementos do menú antes de comezar a vendelos, incluída a sub -‑ Ver os ingredientes dunha receita para facer substitucións ou variacións.

Dispoñible en iOS e Android.

How it works

Cando fas unha revisión final dos elementos do teu menú, podes estar atento a ingredientes específicos que deben excluír. Isto é especialmente útil para deseñar produtos para dietas especiais.

Custos fronte a beneficios

Establece mellores prezos para obter máis beneficios. Fillet calcula automaticamente os seus beneficios en función do custo dos compoñentes. Vexa canto engade cada compoñente ao custo de produción. Compara porcentaxes co custo dos alimentos fronte ao custo laboral. Modifique os compoñentes do elemento do menú para recalibrar o custo.

Dispoñible en iOS, Android e Web.

How it works

Cando fai cambios nun produto, Fillet recalcula instantaneamente os seus custos fronte aos beneficios. Se fas cambios en receitas ou ingredientes contidos nun elemento do menú, Fillet actualiza os elementos do menú con eses cambios.

A photo of food preparation.