Καταγραφή εμπορευμάτων

Χρησιμοποιήστε το Inventory για να παρακολουθείτε διαφορετικές ποσότητες Συστατικά που έχετε σε απόθεμα.

Χρησιμοποιήστε το Inventory για να παρακολουθείτε διαφορετικές ποσότητες Συστατικά που έχετε σε απόθεμα.


Διαχείριση αποθεμάτων

Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα για να βρείτε γρήγορα ένα Συστατικό.

Ενημερώστε το απόθεμα σαρώνοντας έναν γραμμωτό κώδικα ακόμα και όταν είστε εκτός σύνδεσης.

Μια καταμέτρηση αποθέματος καταγράφει την ποσό ενός Συστατικό που έχετε σε απόθεμα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.


Ταχεία λήψη αποθεμάτων

Δείτε τις τρέχουσες ποσότητες συστατικά που έχετε σε απόθεμα.Λάβετε μια επισκόπηση των συνολικό ποσοτήτων ενός συστατικό σε διαφορετικές τοποθεσίας.
Στο iOS, χρησιμοποιήστε τη σάρωση γραμμωτού κώδικα ή την αναζήτηση ονόματος για να αναζητήσετε ένα συστατικό και να ενημερώσετε τις ποσότητες αποθέματος.


Καταναλώστε απόθεμα

Η κατανάλωση αποθέματος αφαιρεί ποσότητες ενός Συστατικό από το απόθεμά σας.

Όταν φτιάχνετε μια συνταγή,
μπορείτε να ενημερώσετε το απόθεμά σας ώστε να αντικατοπτρίζει τις ποσότητες συστατικό που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συνταγή. Αυτό διατηρεί τα δεδομένα του αποθέματός σας φρέσκα.


Τοποθεσίας απογραφής

Η Τοποθεσία αποθέματος είναι μια τοποθεσία όπου αποθηκεύονται τα Συστατικά σας. Μπορείτε να παρακολουθείτε διαφορετικές ποσότητες Συστατικό σε διαφορετικές τοποθεσίας αποθέματος.

Εάν η επιχείρηση σας διαθέτει συστατικά σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε τοποθεσίας αποθέματος για καθεμία. Για παράδειγμα, "Κύρια κουζίνα", "Κινητή κουζίνα", "Αποθήκη".


Σύνολο αξία αποθέματος

Η Σύνολο Αξία Αποθέματος χρησιμοποιεί τις Τιμές Συστατικό και τους Μετρητές Αποθέματος για τον υπολογισμό της συνολικό αξίας των Συστατικά σας στο Απόθεμα.


Μετρήσεις αποθέματος συστατικών

Εξάγετε τα δεδομένα του Αποθέματός σας σε αρχείο CSV ή για εκτύπωση.

Από τα καθημερινά αποθέματα έως τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις, η διαχείριση αποθεμάτων είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση.

A photo of food preparation.