Sobre les unitats de mesura

Obteniu informació sobre les unitats de mesura, els diferents tipus d'unitats i com utilitzar-les a Fillet.

El temps estimat de lectura d'aquest article és de 10 minuts.

Aquest article està destinat a professionals que estan directament implicats en les operacions d'una cuina comercial o una instal·lació de producció similar.

Una unitat de mesura s'utilitza per especificar o indicar alguna quantitat.

Les unitats de mesura es divideixen en dues categories:

 • Unitats de mesura estàndard
 • Unitats de mesura abstractes

Unitats estàndard

Fillet admet tant els sistemes d'unitats mètric com imperial.

Es pot utilitzar una unitat de mesura estàndard per representar de manera consistent alguna quantitat de qualsevol material.

 • Per exemple, l'usuari pot especificar la quantitat de dos ingredients diferents utilitzant la mateixa unitat estàndard:
  • 1 "kg" de pastanagues.
  • 1 "kg" de patates.

  En aquest exemple, la massa (o pes) dels dos ingredients és la mateixa.

Les unitats de mesura estàndard es segmenten a més en dues subcategories: massa i volum.

Unitats abstractes

Una unitat de mesura abstracta, en comparació amb les unitats de mesura estàndard, només es pot utilitzar per representar una certa quantitat d'un tipus particular de material.

 • Per exemple, l'usuari pot crear dues unitats abstractes amb el mateix nom per a dos ingredients no relacionats:
  • Una "caixa" de pastanagues.
  • Una "caixa" de patates.

  En aquest exemple, les dues unitats abstractes anomenades "caixa" no són iguals i poden tenir propietats diferents.

Ús

Alguns paràmetres s'apliquen a diferents unitats de mesura:

 • L'usuari no pot crear, modificar o eliminar unitats estàndard.
 • L'usuari pot crear, modificar i eliminar unitats abstractes.
 • Quan l'usuari elimina una unitat abstracta, pot haver-hi un efecte en cascada en les relacions d'aquesta unitat. En alguns casos, la relació s'elimina.