#

Xərcin hesablanması

Satış üçün reseptləriniz və əşyalarınız üçün istehsal xərclərini hesablayın.

Daha ətraflı

İnventarizasiya və sifariş

Təchizatçılarınıza sifariş göndərin. İnventarizasiyanızdakı maddələri idarə edin.

Daha ətraflı
Prepare items for sale.

Satış üçün əşyalar hazırlayın

Xərclərə görə qazanclara baxın. Məhsullarınızı satmağa hazır olun.

Daha ətraflı